Vrácení a reklamace

Podmínky reklamace

Na bižuterii Lilou se vztahuje záruka 6 měsíců. V případě výhrad k objednaným produktům je možné podat reklamaci.

 

Chcete-li zakoupený produkt reklamovat:

Pošlete produkt zpět spolu s dokladem o koupi a popisem reklamace na adresu společnosti:

Lilou Online Shop Sp. z o.o. sp.k.

ul. Józefa Lewartowskiego 6

00-190 Warszawa

Doporučujeme Vám, abyste využili FORMULÁŘ REKLAMACE.

Po obdržení zásilky budeme reklamaci posuzovat do 14 dnů a budeme Vás informovat o způsobu jejího ukončení.

V případě kladného posouzení bude plnohodnotný produkt nebo peníze za reklamovaný produkt vráceny do 14 dnů ode dne posouzení reklamace.

 

Podmínky odstoupení od smlouvy (vrácení)

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Termín odstoupení od smlouvy uplyne po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy jste se stali fyzickými majiteli produktu, nebo když se třetí osoba, která není dopravcem, a která byla Vámi uvedena stala fyzickým majitelem produktu.

Pro uplatnění Vašeho práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat, tj. Lilou Online Shop Sp. zo.o. sp.k. ul. Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopis zaslaný poštou na adresu Lilou Online Shop Sp. Z o.o. sp.k.ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, nebo elektronickou poštou na [email protected]).

Můžete použít vzor FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ale to není povinné.Chcete-li dodržet termín odstoupení od smlouvy, postačí Vám zaslat informace týkající se uplatnění Vašeho práva odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku není Spotřebiteli uděleno v případech prodeje zboží vyrobeného podle specifikace Spotřebitele nebo jasně individualizovaného. To znamená, že Prodejce není povinen přijmout vrácení zboží vyrobeného na objednávku Spotřebitele nebo na žádost Spotřebitele modifikovaného.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vybrané metody doručení jiné než nejlevnější způsob doručení, kterou Vám nabízíme), a to nejpozději do 14 dnů od data, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Vrácené platby, včetně nákladů na doručení, vrátíme zpět, s výhradou, že pokud jste zvolili jiný než nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený Obchodem, není Obchod povinen vrátit žádné dodatečné náklady.

Platbu vrátíme za použití stejného způsobu platby, který použil Spotřebitel, pokud se Spotřebitel výslovně nevyjádří k jinému způsobu vrácení.

S vrácením platby se můžeme pozastavit až do okamžiku, kdy obdržíme danou položku nebo dokud neobdržíme důkaz o jejím odeslání, v závislosti na tom, co nastane dříve.

Spotřebitel je odpovědný za jakékoli snížení hodnoty zboží, které vzniklo při manipulaci, jiným způsobem, než je nezbytné pro stanovení charakteru, vlastností a fungování zboží.

Přímé náklady na vrácení zboží hradí Spotřebitel.

V případě odstoupení od smlouvy odešlete zpět zboží bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o Vašem odstoupení od této smlouvy.

Při vrácení zboží přiložte prosím vyplněný FORMULÁŘ a kopii dokladu o koupi.

 

Vrácené zboží zašlete prosím na adresu:

Lilou Online Shop Sp. z o.o. sp.k.

ul. Józefa Lewartowskiego 6

00-190 Warszawa

 

VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VZOR FORMULÁŘE REKLAMACE