PODMÍNKY

PODMÍNKY PLATNÉ OD 28. ÚNORA 2018

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Následující podmínky definují pravidla pro používání internetového obchodu, který se nachází na adrese www.lilou.pl. (dále jako „Internetový obchod").
  Majitel internetového obchodu je:
  Lilou Online Shop společnost s ručením omezeným komanditní společnost ul. Filtrowa 50, 02-032 Varšava, DIČ: 7010666632, REGON: 366571012,
  e-mail: [email protected]
  pro které jsou rejstříková akta vedená Okresním soudem pro hlavní město Varšava Varšava, XII Wydział Gospodarczy KRS číslo Národního soudního rejstříku 0000663850 (dále jako „Lilou Online Shop") číslo účtu:
  mBank PL24 1140 2062 0000 3905 0400 1007 
  Swift/BIC code: BREXPLPWWA3

  Adresa pro korespondenci:
  Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  ul. Józefa Lewartowskiego 6 
  00-190 Warsaw 

 2. Používané v těchto podmínkách pojmy znamenají:
  Internetový obchod – internetový obchod na adrese: "lilou.pl" od Lilou Online Shop společnost s ručením omezeným komanditní společnost.

  Kamenný obchod – stacionární butik, vlastněný společností Lilou společnost s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě, ulice Filtrowa 50, 02-032 Varšava, DIČ: 7010216745, REGON: 142020870, pro které je rejstřík veden Okresním soudem pro hlavní město Varšavy, XII Wydział Gospodarczy KRS s číslem Národního soudního rejstříku 0000346352 (dále Lilou Sp. z o.o.) nebo Lilou Retail společnost s ručením omezeným komanditní společnost ve Varšavě, ul. Filtrowa 50, 02-032 Varšava, DIČ: 7010686847, REGON: 367179931, pro které jsou rejstříková akta vedená Okresním soudem pro hlavní město Varšava Varšava, XII Wydział Gospodarczy KRS číslo Národního soudního rejstříku 0000663850 (dále jako „Lilou Online Shop")

  Zákazník – fyzická osoba, včetně spotřebitele v souladu s čl. 221 Občanského zákoníku, který má plnou způsobilost k právním úkonům, jakož i právnická osoba a organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení zaručuje právní způsobilost, která využívá Obchod.

  Objednávka – prohlášení Zákazníka o záměru, které je přímo zaměřeno na uzavření Smlouvy o prodeji na dálku prostřednictvím Internetového obchodu.

  Rezervace - prohlášení Zákazníka o záměru, předložené prostřednictvím Internetového obchodu, uzavření kupní smlouvy ve vybraném Kamenném obchodě.

  Spotřebitel – spotřebitele v souladu s čl. 221 Občanského zákoníku, tj. fyzická osoba, která uzavírá právní činnost s podnikatelem, která není přímo spojena s její podnikatelskou nebo profesní činností.

  Prodejce – Lilou Online Společnost s ručením omezeným Komanditní společnost.

  Zákon o právech spotřebitele - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele

 3. Pokud Zákazník uskuteční Rezervaci, Internetový obchod poskytuje elektronickou cestou zprostředkovatelskou službu v rámci shromažďování a převedení Rezervace od Zákazníka do příslušného Kamenného obchodu. V tomto případě je účastníkem kupní smlouvy se Zákazníkem Lilou Sp. z o.o. nebo Lilou Retail v závislosti na tom, ve kterém Kamenném obchodě byla Rezervace uskutečněna. .
 4. V případě uzavření Objednávky, smluvní stranou kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem prostřednictvím Internetového obchodu je Lilou Online Shop.
 5. Informace uvedené na internetových stránkách Internetového obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, ale výzvu k podání nabídek Zákazníkem.
 6. Dostupnost zboží bude průběžně aktualizovaná, s výjimkou dnů pracovního klidu.
 7. Kontakt s Internetovým obchodem je možný po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu. Kontakt s obsluhou Internetového obchodu je možný od pondělí do pátku od 10.00 do 18.00 hodin na telefonním čísle 22 895 07 69 (náklady za spojení jsou v souladu s tarifem operátora Zákazníka) prostřednictvím e-mailu: [email protected], stejně i prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na webové stránce Internetového obchodu v záložce Nápověda.
 8. Fotografie a jiné formy vizualizace a prezentace zboží prezentované na Internetovém obchodě neodrážejí skutečnou velikost - jsou pouze informativní.
 9. Internetový obchod prodává produkty prostřednictvím Internetu. Uvedení objednávky může být spojeno s nutností vynaložit náklady na připojení k internetu (poplatek za odesílání dat podle tarifu operátora Zákazníka).
 10. Používání Internetového obchodu je možné za předpokladu, že systém IT používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  a) webový prohlížeč s podporou Java Script: Internet Explorer (verze 8.0 nebo novější), Mozilla Firefox (verze 22 nebo novější) nebo Google Chrome (verze 27 nebo novější) s povolenými soubory cookie
  b) minimální rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů, stejně jako e-mailový účet běžící na jakémkoliv serveru a přístup k Internetu.

II.  PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

 1. Objednávku může zadat pouze osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům.
 2. Objednávka zboží, které je k dispozici v Internetovém obchodě, je možná:
  a) po registraci vyplněním registračního formuláře, umístěného na Internetovém obchodě (nákup prostřednictvím registrace), nebo
  b) po poskytnutí potřebných osobních a adresních údajů umožňujících provedení Objednávky (nakupování bez registrace).
 3. Přijetí Podmínek je dobrovolné, ale nezbytné k dokončení nákupu zboží v Internetovém obchodě.
 4. Poskytnutí osobních údajů ze strany Zákazníka je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí může zabránit realizaci služby Internetového obchodu. Zákazník nese zodpovědnost za poskytnutí falešných osobních údajů.
 5. Chcete-li se zaregistrovat, vyberte záložku Registrace na webové stránce Internetového obchodu a zadejte e-mailovou adresu a heslo.
 6. Po dokončení činnosti uvedené v bodě 4, bude zaslán e-mail na e-mailovou adresu poskytnutou Zákazníkem s odkazem na aktivaci účtu v Internetovém obchodě.
 7. Po kliknutí na aktivační odkaz bude Zákazník přesměrován na přihlašovací stránku. Po přihlášení do Internetového obchodu zadáním přihlašovacího jména a hesla vyplní Zákazník registrační formulář zadáním jména, telefonního čísla a adresy.
 8. Díky řádně provedené registraci Zákazník získá přístup k účtu vytvořenému pro něj, který může použít v rámci Internetového obchodu po zadání e-mailové adresy a hesla, které předložil při registraci (přihlášení).
 9. Informace poskytnuté Zákazníkem při registraci nebo požadované pro nákupy bez registrace by měly být pravdivé a aktuální. V případě poskytnutí nepravdivých, zastaralých nebo pochybných informací se Prodejce pokusí kontaktovat Zákazníka, aby je doplnil nebo ověřil. V případě, že kontakt se Zákazníkem není možný, Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout objednávku.
 10. Zákazník může Objednávat a provádět Rezervace 24 hodin denně každý den v roce, jejich realizace je možná pouze ve všední dny od pondělí do pátku od 10.00 - 18.00. Realizace Objednávky/Rezervace, které proběhly ve všední dny po 17:00 a v sobotu, neděli a svátcích začne nejbližší pracovní den.

III. OBJEDNÁVKA

 1. Nákupem prostřednictvím registrace Zákazník si po přihlášení do Internetového obchodu objednává přidáním zboží, které je uvedeno v Internetovém obchodě do košíku, uvedením způsobu doručení a platby, údajů nezbytných pro vystavení faktury s DPH, pokud Zákazník si vyžádá tuto fakturu a případných připomínek k objednávce, rytině nebo dodací adrese.
 2. Zákazník, který má zájem o uskutečnění nákupu bez registrace, Objednává přidáním produktu prezentovaného v Internetovém obchodě do košíku a poté vybere možnost "Zadat objednávku" s uvedením způsobu doručení a platby a dalších potřebných údajů k objednávce, jako jsou: jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa , e-mail, údaje potřebné k vystavení faktury s DPH, pokud si Zákazník tuto fakturu vyžádá, a případné připomínky k zadané objednávce, rytině nebo dodací adrese.
 3. Poté, co Zákazník poskytne veškeré potřebné údaje, zobrazí se souhrn objednávky, včetně: popisu objednávky, jednotlivé a celkové ceny objednaného zboží, druh a náklady na dodání, údaje a adresu Zákazníka a údaje pro vystavení faktury s DPH, pokud zákazník požádal o vystavení takové faktury spolu s informacemi o právu nebo nemožnosti odstoupit od smlouvy.
 4. Procedura Objednávky skončí, a to jak při nákupu pomocí registrace a nákup bez registrace, na základě výběru ze strany Zákazníka „potvrzení objednávky s povinností zaplacení“ a potvrzení přečtení a přijetí Podmínek Internetového obchodu. Provedení této akce znamená zadání Objednávky. Přijetí Podmínek je dobrovolné, ale nezbytné k zadání Objednávky.
 5. Po odeslání Objednávky bude zaslána zpráva na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem, která potvrzuje zadání Objednávky a obsah Objednávky.
 6. Jakmile Internetový obchod potvrdí přijetí Objednávky, kterou Zákazník zadal, dojde k uzavření smlouvy o prodeji zboží, na které se vztahuje Objednávka. Potvrzení se uskutečňuje formou e-mailové zprávy, spolu s kterou Prodejce předává informace uvedené v čl. 12 odst. 1 zákona o právech spotřebitelů. V dalším kroku jsou Zákazníkovi doručeny aktuální informace o průběhu a provádění Objednávky.

IV. REZERVACE

 1. Zákazník má možnost provést Rezervaci zboží v Internetovém obchodě v souladu s pravidly stanovenými v této kapitole.
 2. Rezervace zboží v Internetovém obchodě je zaměřena na umožnění Zákazníkovi prohlédnout si zboží a rozhodnout se ke koupit přímo v Kamenném obchodě.
 3. V případě Rezervace je kupní smlouva uzavřena mezi Zákazníkem a vybraným Kamenným obchodem v okamžiku platby za Rezervované zboží a jeho doručení Zákazníkovi.
 4. Uskutečnění Rezervace nestanoví uzavření smlouvy na dálku v souladu se zákonem o právech spotřebitelů a Zákazník, který je Spotřebitelem, není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v souladu s kapitolou X těchto podmínek.
 5. Rezervace zboží může provádět pouze osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům. Uskutečnění Rezervace zboží v Internetovém obchodě je možné jak při registraci v Internetovém obchodě, tak bez registrace.
 6. Při provádění Rezervace po registraci si Zákazník po přihlášení do Internetového obchodu přidá do košíku produkt prezentovaný v Internetovém obchodu a uvede adresu Kamenného obchodu.
 7. Zákazník, který má zájem o Rezervaci bez registrace ji provede přidáním produktu z Internetového obchodu na košíku a uvede údaje nutné k realizaci Rezervace, jako jsou: jméno, telefon, e-mail, adresa Kamenného obchodu.
 8. V případě Rezervace je platba za zboží možná pouze v Kamenném obchodě.
 9. Po provedení Rezervace by Zákazník měl potvrdit přečtení a přijetí Podmínek Internetového obchodu. Provedení této akce znamená dokončení Rezervace v Internetovém obchodě.
 10. Po provedení Rezervace je zaslán e-mail potvrzující Rezervaci a její obsah na e-mailovou adresu poskytnutou Zákazníkem.
 11. Přijetí podmínek je dobrovolné, ale nezbytné k provedení Rezervace.
 12. Potvrzení Rezervace nevede k uzavření kupní smlouvy s Internetovým obchodem ani s Kamenným obchodem.
 13. Rezervace je provedena, když Zákazník obdrží informace o dostupnosti (možnosti převzetí) zboží ve vybraném Kamenném obchodě.
 14. Zákazník může vyzvednout zboží v Kamenném obchodě do sedmi dnů ode dne odeslání informace o tom, že rezervované zboží je dostupné v Kamenném obchodě. Po uplynutí termínu vyprší platnost Rezervace.
 15. Zákazník, který provedl Rezervaci, není povinen zakoupit vyhrazené zboží (uzavřít kupní smlouvu).


V. GRAVÍROVÁNÍ

 1. Prodejce poskytuje prostřednictvím Internetového obchodu službu gravírování šperků, která je uvedena na podstránce týkající se daného produktu.
 2. Gravírování je nabízeno ve dvou variantách:
  a) jako obyčejné gravírování, vyrobené ručně, na základě informací poskytnutých Zákazníkem, ve formuláři Internetového obchodu při zadávání Objednávky znaků,
  b) jako speciální strojové gravírování na základě souboru s obrázkem nebo textem zaslaného Zákazníkem během objednávkového procesu prostřednictvím příslušné funkce na webové stránce Obchodu.
 1. Prodejce uvádí následující minimální a maximální požadavky na soubor, na jehož základě je možné provádět speciální gravírování:
  a) přípona souborů: JPEG, PNG, BMP, PDF 
  b)  velikost souboru: od 1 do 3 Mb 
  c) rozlišení fotografií: od 1000 do 3000 pixelů
 1. Pokud si Zákazník přeje gravírování slov, která jsou urážlivá, šovinistická, obsahem nezákonná nebo porušují práva třetích stran, včetně práv k duševnímu vlastnictví, stejně jako obrázky obsahující takový obsah, vyhrazuje si Prodejce právo odmítnout gravírování je na výrobku, o čemž poinformuje Zákazníka.
 2. Je zakázáno posílat Prodejci texty, fotografie nebo obrázky, jejichž gravírování by způsobilo narušení obrazu nebo práv duševního vlastnictví, včetně autorských práv nebo práv průmyslového vlastnictví třetích stran. V případě narušení tohoto zákazu ze strany Zákazníka provede Zákazník veškerá opatření k tomu, aby Prodejce oprostil od odpovědnosti vůči třetí straně, jejíž práva byla v důsledku jednání Zákazníka porušena.
 3. Před zadáním objednávky na gravírování Zákazníka uděluje Prodejci licenci k používání textu nebo obrazu zaslaného Zákazníkem pro účely objednávky Zákazníka, zaškrtnutím políčka "Souhlasím" u klauzule s následujícím obsahem:

  "Prohlašuji, že mám všechna práva, včetně práv duševního vlastnictví, k nahranému souboru a obsahu, které jsou v něm obsaženy, a uděluji Lilou společnosti s ručením omezeným licenci na používání textu nebo obrázku uloženého v něm, a to: zadáním souboru do paměti počítače a vytvořením kopie k provedení gravírování, posuzování reklamace a gravírování zaslaného textu nebo obrazu na objednané šperky." 

  Vyjádření souhlasu Zákazníka s výše uvedeným obsahem licence má pouze umožnit Prodejci zpracovat objednávku a zvážit případnou reklamaci Zákazníka. Prodejce nepoužívá poslané soubory jiným způsobem bez výslovného souhlasu Zákazníka. Prodejce uchovává soubor na období, v němž má Zákazník nárok na záruční práva, tj. 2 roky ode dne uzavření smlouvy s Prodejcem, a po tomto datu bude soubor trvale smazán Prodejcem. Výše uvedená licence nijak neovlivňuje práva Zákazníka provádět kontrolu svých osobních údajů, upravovat je a požadovat odstranění osobních údajů v případě souborů, které obsahují osobní údaje. V takovém případě mají nad touto licencí přednost práva Zákazníka týkající se ochrany jeho osobních údajů.


VI. CENY A ZPŮSOBY PLATBY

 1. Ceny zboží jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují DPH.
 2. Informace o celkové hodnotě Objednávky, včetně nákladů na dopravu, se zobrazují poté, co si Zákazník vybere způsob doručení objednávky.
 3. Prodejce si vyhrazuje právo změnit ceny nabízeného zboží, zavést nové produkty do nabídky Internetového obchodu, provádět a zrušit akce na stránkách Internetového obchodu nebo je změnit. Výše uvedené informace neovlivňují Objednávky nebo Rezervace uskutečněné před datem účinnosti změny ceny, podmínek akce nebo výprodejů, které budou realizovány na současném základě.
 4. Akce v Internetovém obchodě se nemůžou pojit, ledaže by pravidla dané akce uváděla jinak.
 5. Formou platby platnou v Internetovém obchodě je platba bankovním převodem, kreditní kartou, poštovní poukázkou, online převodem přes Przelewy24.

VII. PARAGONY A FAKTURY

 1. Ke každé dokončené objednávce je připojen nákupní doklad ve formě paragonu.
 2. Faktura s DPH se vydává na výslovnou žádost Zákazníka po poskytnutí všech údajů potřebných k vystavení faktury. Zákazník tímto souhlasí s vydáváním faktur elektronicky.


VIII. TERMÍNY REALIZACE OBJEDNÁVKY

 1. Realizací Objednávky se rozumí dodání objednaného zboží Zákazníkovi.
 2. Realizace Objednávky probíhá až po její zaplacení.
 3. Dodací lhůta je 7 pracovních dnů ode dne odeslání k Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při Objednávce informace o přijetí platby za objednané zboží a zahájení realizace Objednávky, ale nejpozději do 30 (třicet) dnů od uzavření smlouvy.
 4. Internetový obchod realizuje Objednávky na území Polska.
 5. Dodání zboží objednaného v Internetovém obchodě je realizováno kuriérskou službou.
 6. Ve všech Kamenných obchodech je možný osobní odběr zboží.
 7. Realizovány budou pouze řádně provedené a zaplacené Objednávky. Správně provedená Objednávka znamená, že Zákazník uvedl veškerá data nezbytná k uzavření smlouvy a jejímu provedení. Objednávka nebude realizována v tomto případě:
  a) nezaplacení Objednávky do 10 dnů ode dne objednání;
  b) poskytnutí Zákazníkem nesprávných nebo nepravdivých kontaktních údajů, které představují místo dodání balíčku;
  c) absence možnosti kontaktovat Zákazníka telefonním číslem nebo e-mailovou adresou uvedenou v Objednávce během doby realizace Objednávky;
  d) pokoušení se lámat zabezpečení Internetového obchodu či pokus o jeho zneužití, které není v souladu s zamýšleným využitím obchodu, nebo pokoušení se o podvod, což znamená, že každá akce Zákazníka v souvislosti s objednáním a realizací Objednávky je nezákonná.

IX. REKLAMACE (NESHODA ZBOŽÍ SE SMLOUVOU)

 1. Prodejce nese odpovědnost vůči Zákazníkovi v rámci záruky za vady v rozsahu stanoveném v Občanském zákoníku, zejména v čl. 556 a čl. 5561 - 5563 Občanského zákoníku týkající se zboží zakoupeného z Internetového obchodu.
 2. Reklamace týkající se neshody zboží se smlouvou je třeba zaslat na adresu Lilou Online Shop Sp. z o.o., tj.: ul. Filtrowa 50, 02-032 Varšava nebo se osobně dostavit do vybraného Kamenného obchodu. Příkladnou a nepovinnou šablonu pro případné reklamace naleznete zde
 3. V reklamaci by měla být uvedena neshoda zboží se smlouvou a také vyjádření, zda Zákazník požaduje odstranění vady, výměnu vadného zboží na zboží bez vady, snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada irelevantní. Připojení faktury s potvrzením o koupi nebo faktury DPH, které dokládají realizaci nákupu, není nutné, ale ulehčí to projednávání reklamace.
 4. Zákazník není oprávněn požadovat snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, pokud Prodejce okamžitě a bez nadměrných nepříjemnosti vymění vadné zboží za zboží bez vady nebo odstraní vadu. Toto omezení neplatí, pokud byla položka již vyměněna nebo opravena Prodejcem, nebo Prodejce nesplnil povinnost bezplatné výměny zboží na zboží bez vady nebo odstranění vady.
 5. Do 14 (čtrnácti) dnů se Prodejce přizpůsobí reklamaci a informuje Zákazníka o tom, jaký bude následující postup.
 6. Zákazník, který je Spotřebitelem, je oprávněn využívat mimosoudní prostředky pro vyřizování reklamace a vyřizování nároků popsaných v bodě 7 níže.
 7. Zákazník, který je Spotřebitelem, může mimo jiné využívat následující mimosoudní prostředky pro vyřizování reklamací a nároků:
  -  oslovení vojvodského inspektora Obchodní inspekce se žádostí o zahájení mediačního řízení o smírném urovnání sporu,
  - požádat okresního (městského) spotřebitelského mluvčího nebo sociální organizaci, jejichž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele;

  Podrobné informace pro spotřebitele o možnostech využití mimosoudního urovnávání reklamace a pravidlech přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v sídlech a na webových stránkách vojvodských inspektorátů Obchodní inspekce, okresní (městské) spotřebitelské mluvčí, sociálních organizací, jejichž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele; 
  - platforma ODR je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná webová stránka s jediným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele, kteří hledají mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z Internetové smlouvy o prodeji nebo smlouvy o poskytování služeb.

 8. Zákazník má právo reklamovat zboží z důvodu nedodržení smlouvy do 2 let ode dne doručení zboží přímo Zákazníkovi.
 9. Aby se předešlo pochybnostem, je uvedeno, že žádná z ustanovení nařízení neomezuje práva Zákazníka, zejména toho, který je Spotřebitelem, na které má nárok podle ustanovení platného práva na území Polské republiky. V případě výskytu takového ustanovení se použijí ustanovení platných právních předpisů na území Polské republiky.
 10. V případě provedení Rezervace, odpovědnost za záruku pro Zákazníka nese majitel Kamenného obchodu, ve kterém bylo zboží zakoupeno, tzn. Lilou Sp. z o.o. nebo Lilou Retail Sp. z o.o. Sp. k. V tomto případě musí být reklamace s obsahem uvedeným v bodě 3 výše předložena Kamennému obchodu.

 

X. PRÁVO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V souladu se zásadami stanovenými níže, má Spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data, ve kterém získal do fyzického držení zboží, nebo ve kterém třetí osoba či jiný subjekt než dopravce, určená spotřebitelem přišla do fyzického držení zboží. Spotřebitel, který si zboží zakoupil v Kamenném obchodě po předchozí Rezervaci zboží na toto právo odstoupit od smlouvy nemá nárok.
 2. Odstoupení od smlouvy pro její platnost vyžaduje jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy a zaslání jej na adresu: Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa nebo na e-mailovou adresu: [email protected]
 3. Pro splnění této lhůty, postačí odeslat prohlášení o odstoupení od smlouvy před uplynutím její platnosti.
 4. Příkladný volitelný vzor odstoupení od smlouvy naleznete zde
 5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou a investice smluvních stran podléhá úhradě.
 6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele za podmínek popsaných výše, je povinen vrátit zboží, které je předmětem smlouvy beze změny. Úhrada musí být splněna nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy na adresu: Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warsaw, nebo osobně ve vybraném Kamenném obchodě. Tento termín vrácení zboží je splněn, pokud Spotřebitel zašle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne podání prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 7. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele Prodejce nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy vrátí Spotřebiteli veškeré platby od něj přijaté, a to včetně nákladů na dopravu zboží, s tou podmínkou, že v případě, že Spotřebitel zvolil jiný než je nejlevnější, obvyklý způsob doručení nabízený Internetovým obchodem, Obchod není povinen uhradit další vzniklé náklady Spotřebiteli. Spotřebitel však nese přímé náklady na vrácení zboží zpět.
 8. Prodejce vrátí platbu stejným způsobem, jaký Spotřebitel použil, pokud se Spotřebitel výslovně nevyjádří k jinému způsobu vrácení.
 9. Prodejce může pozastavit vrácení plateb obdržených od Spotřebitele až do okamžiku obdržení zboží nebo doručení důkazu o odeslání zboží Spotřebitelem v závislosti na tom, co nastane dříve.
 10. Spotřebitel je odpovědný za jakékoli snížení hodnoty zboží vzniklé manipulací jiným způsobem, než bylo nezbytné pro stanovení charakteru, vlastností a fungování zboží.
 11. Právo na odstoupení od smlouvy nezahrnuje zboží vyrobené podle specifikace Spotřebitele (s vlastnostmi výslovně individualizovanými Spotřebitelem) nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb. To znamená, že Prodejce není povinen přijmout vrácení zboží vyrobeného na objednávku Spotřebitele nebo na žádost Spotřebitele upraveného.

XI. ZÁRUKA KVALITY

 1. Veškeré zboží zakoupené přímo v Internetovém obchodě nebo prostřednictvím něj (v rámci rezervace v Kamenném obchodě) je pokryto zárukou kvality.
 2. Pravidla záruky kvality jsou uvedena v dokumentu (certifikátu), který je připojen k zakoupenému produktu.
 3. Subjekt odpovědný za záruku kvality je společnost Lilou Sp. z o.o.

 

XII. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů je Lilou Sp. z o.o. která může svěřit zpracování osobních údajů, včetně shromažďování takových údajů, Lilou Online Shop nebo Lilou Retail, pokud je to nezbytné pro správné provedení Objednávky nebo Rezervace. Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány, zpracovávány a chráněny s maximální péčí v souladu s platnými zákony.
 2. Poskytování údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné pro účely smlouvy.
 3. Data jsou zpracována za účelem realizace Objednávek a Rezervace a pro účely, se kterými Zákazník výslovně souhlasí.
 4. Osoba, které se údaje týkají má právo tyto údaje vidět, opravovat je a doplňovat a právo vznášet námitky proti dalšímu zpracování údajů, zejména pro účely marketingu.
 5. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Ochraně soukromí.


XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Internetový obchod si vyhrazuje právo změnit předpisy. Prodejce je povinen informovat Zákazníka o všech změnách předpisů tím, že zveřejní příslušnou zprávu na webové stránce www.lilou.pl. Zákazníci, kteří se zaregistrovali v Internetovém obchodě, budou o změně smluvních podmínek a možnosti jejich přijetí informováni při prvním přihlášení v Internetovém obchodě počítaje od okamžiku, kdy vstoupí v platnost nová pravidla. Odmítnutí přijetí nařízení znamená ukončení smlouvy o poskytování služeb elektronicky.
 2. Spory mezi Prodejcem, Lilou Sp. z o.o. nebo Lilou Retail Sp. z o.o. Sp. k. a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, vyřizuje obecný soud příslušný v souladu s ustanoveními Občanského soudního řádu, pokud nejsou podle tohoto nařízení spory vyřešeny mimosoudně.
 3. V případě změny předpisů budou Objednávky zadané před datem změn předpisů prováděny za současných podmínek.
 4. Tyto Podmínky se považují za platné do 28. února 2018.

 

VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VZOR FORMULÁŘE REKLAMACE